Cloudové portály
Technickej univerzity v Košiciach

Na ÚVT TUKE sa v súčasnosti sprevádzkujú dva portály cloudových služieb. Tieto portály sa rozlišujú hlavne tým, že použitie výpočtových prostriedkov (tj. virtuálnych strojov) je obmedzené ich účelom, teda či je to výskumná činnosť alebo bežná aktivita zamestnancov.

Pred tým ako začnete

Pred tým ako začnete používať TUKE cloud portál pozrite si najprv nasledovné návody:

Ďalšie návody sú v príprave.

Prístup na CLOUD portál mimo siete TU je možný pomocou TUKE VPN.


TUKEcloud

Slúži pre všetkých zamestnancov a študentov TUKE. Virtuálne stroje vytvorené na TUKEcloud portály sa môžu používať pre bežné úkony pri práci (napr. vývojárska jednotka, experimentálna platforma, atď.) alebo štúdia (napr. vývojárska jednotka).

SIVVPcloud

Slúži vylúčene pre výskumné činnosti prostredníctvom HW a SW komponentov projektu SIVVP. O projekte SIVVP sa môžete dozvedieť viac na jeho dedikovanej stránke.


Vývoj cloudových služieb
na Technickej univerzite v Košiciach

V snahe o reakciu na aktuálne trendy v IT a na nový model využívania a poskytovania IT služieb, tj. cloud computing, zároveň zohľadniac výhodu šetrenia nákladov na IT, v rámci projektu UVP TECHNICOM sa na Technickej univerzite v Košiciach buduje cloudová infraštruktúra. Keďže v prípade Technickej univerzity ide o organizáciu, ktorá bude jednotlivé služby poskytovať len interným jednotkám (fakultám, katedrám, pracoviskám, laboratóriám, atď.), navrhnutá infraštruktúra je riešená ako tzv. privátny cloud.

Privátny cloud predstavuje poskytovanie služieb pre uzavretú skupinu používateľov. I keď v tomto prípade sa nevyhneme centrálnej prevádzke hardvéru a softvéru, od týchto činností môžu byť odbremenení fakultní resp. katedroví správcovia. Dôsledkom koncepcie privátneho cloudu je, že služby cloudu nebudú k dispozícii mimo rámec intranetového prostredia Technickej univerzity v Košiciach.

Máte otázku alebo problém?

V prípade otázok, pripomienok alebo problémov kontaktujte help desk TUKE cloud tímu.